A TELEKI LÁSZLÓ ALAPÍTVÁNY bemutatása

A Teleki László Alapítványt – az 1986-ban létrehozott Magyarságkutató Intézet jogutódjaként a Magyar Köztársaság Kormánya alapította. A tudományos intézeteket működtető Alapítvány létrehozásával az Alapító az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában már elterjedt, de Magyarországon még nem alkalmazott, új tudományfinanszírozási módot kívánt megvalósítani, másrészről olyan kevéssé gondozott diszciplínák kutatását biztosította, amelyeknek a politikai változásoktól független, folyamatos vizsgálatára a mindenkori kormánynak nagy szüksége van. Az Alapítvány a kutatásokat megvalósító, a Teleki László Intézet működtetése mellett jelentős tudományszervező, programlebonyolító központként jelentős pályázati, illetve kormányzati megbízásokat kapott. Ennek keretében a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma megbízása alapján 1999-től 2006-ig szervezte „A határon túli magyar épített örökség felmérése és megóvása" c. programot. A Teleki László Alapítvány kiadói tevékenysége során több mint 100 önálló kötetet jelentetett meg. A Teleki László Alapítványt a kormány 2006-ban megszüntette. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány által végzett tevékenységek jelentős részét – elsősorban a határainkon túli magyarsággal kapcsolatos munkáját – más intézmények nem tudják elvégezni, 2007 szeptemberében immár magán alapítványként létrehozták az új Teleki László Alapítványt. Az Alapítvány közhasznú társadalmi szervezetként a megszüntetett Teleki László Alapítvány céljait kívánja megvalósítani. Az új Alapítvány az elmúlt években jelentős sikereket ért el. Több nagy sikerű rendezvény, nemzetközi konferencia, kiállítás megszervezése, számos nagy sikerű kötet kiadása mellett az Alapítvány kétségkívül legjelentősebb tevékenysége a határainkon túli magyar vonatkozású épített örökség kutatását, dokumentálását és felújítását célzó kormányzati programok megszervezése és lebonyolítása. Ezek közül is kiemelkedik a 2015-ben indított Rómer Flóris terv, amelynek keretében 2016-ban közel 100 kárpát-medencei műemléken kezdődtek állagmegóvási, felújítási munkálatok.

AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALT CÉLJA

Az Alapítvány létrejöttének célja az egyetemes magyar kultúra értékeinek feltárása, és megóvása, a közép- és kelet-európai térség társadalmi folyamatainak sokoldalú vizsgálata, nemzetközi együttműködési lehetőségek feltárása, figyelemmel az emberi jogok érvényesülése irányzataira és fejlődésére, valamint az etnikai, nyelvi, és vallási kisebbségek helyzetére.

Kiegészítő információk