A szórvány emlékei c. kötet könyvbemutatója

a szorvany emlekei

2013. november 6-án 17:00 órakor az Országos Széchényi Könyvtárban kerül sor a Teleki László Alapítvány kiadásában megjelent A szórvány emlékei c. kötet könyvbemutatójára. A könyvet bemutatja Entz Géza.

Meghívó 

Alvinc felújított református templomának ünnepélyes átadása

alvinc updated

Az anyaországi támogatással felújított, kivételesen értékes alvinci református templom ünnepélyes átadására 2013. október 26-án 19 órakor kerül sor. A hálaadó Istentiszteletet Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület püspöke tartja. A több évtizedig használaton kívüli templom felújítása és revitalizálása jól példázza a szórvány életképességét és a pusztulás elleni eredményes harc lehetőségét.

Az ünnepségre, a Bethlen Gábor fejedelemmé választásának 400. évfordulójára rendezett ünnepség sorozat keretében kerül sor.

Újságcikk-1

Újságcikk-2

Alvinci képeslapok

A mezőgecsei Kajdy kúria avatóünnepsége

mezogecse3-th

A Magyar Kormány támogatásával felújított mezőgecsei Kajdy kúria avatóünnepségére 2013. november 9-én, délelőtt 11 órakor kerül sor. A megújult műemléket átadja Németh Zsolt, Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára.

Meghívó

Újságcikk

Befejeződött a gyulafehérvári Szent Mihály Székesegyház fejedelmi kapu restaurálása

gyulafehervar 1

Az 1000 éves gyulafehérvári püspökség gótikus székesegyháza déli mellékhajójának díszes kapuzatán keresztül érkeztek a templomba az erdélyi fejedelmek. A 16-17. században még használatos bejárat innen kapta a „fejedelmi kapu” nevet. A gazdagon díszített románkori kapuzat egyes elemei az első székesegyház idejéből, a 12–13. századból származnak. A lunettájában látható pompás domborművet az I. székesegyház Maiestas Domini domborművének a hátlapjára vésték.

A kapuzat belső és külső oldalán történt restaurátori munkálatok során a befalazott bejárat is kibontásra került. A helyreállítás alapvető célja a konzerválás volt, plasztikai kiegészítésre csak ott került sor, ahol az állagmegóvás vagy az értelmezhetőség miatt feltétlenül indokolt volt. A restaurátori munkálatok Asztalos György szobrász restaurátor végezte, a lunetta belső festett  faragványának tisztítása, konzerválása Hegedűs Judit, Samu Erika festőrestaurátorok bevonásával történt.

Befejeződött a magyarszováti unitárius templom faragott kőelemeinek restaurálása

magyarszovat 1

A dombtetőn álló magyarszováti unitárius templom a XIV. század elején épült, de első említésével csak 1346-ban találkozunk. Gótikus átépítésére a XV. század második felében került sor, főhomlokzatát nyitott, oszlopos előcsarnokkal, portikusszal egészítettik ki, az épülettől keletre pedig fa harangláb emelkedik. Kőből faragott szószéke 1790-ből való.

A magyar kormány támogatásával megújultak a templom faragott kőelemei. A restaurálás tisztítással kezdődött, majd az elrepedt, elvált kőrészletek pótlása és visszaragasztása következett. Megtörtént a kültéri faragott kőelemek vegyszeres konzerválása, és a beavatkozás eredményeként a gótikus ablakkeretek könyöklőinek felületére helyezett lemezborítással a csapadékvíz elvezetése is biztosított lesz.

Konzerválták és restaurálták a szószéket és gyámköveket valamint a gótikus ablakkereteket és a gótikus bejárati kőkeretét. A munkálatokat Nagy Benjámin szobrász restaurátor és csapata végezte.

Kiegészítő információk