Elkezdődött a Halmágyi evangélikus templom felújítása

halmagy 1a

A bazilikális rendszerben épült háromhajós templom 1260 előtti vagy legkésőbb ekkor kezdték el építését. Az építés után döntő mértékű átalakítás nem történt, így a templom már több évszázad óta, eredeti, román kori arcát mutatja. A felújítás a templomi drénrendszer kialakításával és a csapadékvíz elvezetésével, a felesleges föld elhordásával kezdődik.

 

A Teleki László Alapítvány kiadásában megjelent "A szórvány emlékei" című kötet

a szorvany emlekei Igazi különlegességgel folytatódik a Teleki László Alapítvány kiadásában megjelenő a Kárpát-medence különleges épített örökségét bemutató reprezentatív sorozat, amelyben eddig a Középkori falképek Erdélyben, a Falfestészeti emlékek a középkori Magyarország északkeleti megyéiből , Építészet a középkori Dél-Magyarországon című kötetetek jelentek meg.

A most megjelenő könyvben a Kollár Tibor szerkesztő által verbuvált kiváló szerzői gárda az erdélyi magyar szórvány kiemelkedő középkor emlékeinek bemutatására vállalkozott.

A választott terület a tágan értelmezett Dél-Erdély, ahol a magyarság erősen szórványosodik, sok településen egyedül a középkori templom tanúskodik a település magyar múltjáról. Néhány év múlva a romlás az épített örökséget is súlyosan fogja érinteni, már sok templom tető nélkül omladozik. A pusztulás tünetei mellett heroikus erőfeszítések eredményei is láthatók, több templomot magánerőből vagy alapítványi támogatással sikerült megmenteni. A kutatások új eredményeket is hoztak, melyek fontos adalékokkal szolgálnak a középkori Magyarország művészettörténetéhez.

A tanulmánykötet kitűnő szerzők tollából, közérthető stílusban mutat be egy-egy fontos építészeti emléket, amely méltón reprezentálja Dél-Erdély fontosságát a helyben lakók és a szélesebb érdeklődő közvélemény számára.

A műemlékek szöveges bemutatása bőséges, művészi színvonalú fényképanyaggal egészül ki.

A kötet paraméterei:

Kollár Tibor: A szórvány emlékei
Terjedelem: 349 oldal
ISBN szám: 978 963 7081 248
Megjelenés éve: 2013
Ára: 10.000.-Ft

Ha közvetlenül a kiadótól rendeli meg, a könyvek árából 30% árengedményt biztosítunk.

Tartalomjegyzék

Előszó

Marosi Ernő
Figurális ívbéllet-díszű, román kori kapuzatok erdélyi szász emlékcsoportja

Havasi Krisztina
Boroskrakkó XIII. századi templomáról

Lővei Pál
Középkori sírkövek Boroskrakkón

Szabó Tekla
Boroskrakkó újonnan előkerült freskótöredékei

Szakács Béla Zsolt
A tamáshidai templomrom

Szabó Tekla
Női viseletek az őraljaboldogfalvi falképen.
Nyugat és Bizánc találkozása

Kopeczny Zsuzsanna
A középkori Temesvár története az utóbbi évek régészeti kutatásai tükrében

Weisz Attila
Szászfenes középkori temploma

Kiss Lóránd
A szamosújvárnémeti református templom falképei

Gaylhoffer-Kovács Gábor
Alexandriai Szent Katalin legendája három szászföldi freskón. Somogyom, Homoróddaróc, Darlac

Jékely Zsombor
Máramarossziget elpusztult falképei és a legkorábbi magyarországi falképmásolatok

Bibliográfia

Korábbi kiadványaink

Befejeződött a mezőgecsei Kajdy kúria teljes körű felújítása

mezogecse3-th

Az 1800-as évek elején paplaknak épült késő-barokk stílusú kúria jelenleg a község polgármesteri hivatala. Érdekessége, hogy – bár az évszázadok alatt valószínűleg többször is átalakították – eredeti stílusjegyeit nagyrészt megőrizte, mind a mai napig rendkívül egységes képet mutat. Az épület pincéje, földszinti helyiségeinek boltozatai, az épület párkányzata és a barokk fedélszék többé-kevésbé az eredeti állapotot mutatja, néhol még az eredeti festékrétegek is felfedezhetők. Kárpátalján ritka az ilyen stílusjegyekkel rendelkező épület, megmentése ezért mindenképpen fontos feladat volt.

A teljes körű rekonstrukció a tetőzet műemléki felújításával kezdődött, majd vízelvezető rendszer kialakítását követően a homlokzat kutatásával és teljes körű helyreállításával folytatódott. A munkálatokat a Teleki László Alapítvány bonyolította, a helyreállítást a kárpátaljai Stark István építész és csapata, Káldi Gyula budapesti építészmérnök tervei alapján végezte el..

Befejeződött a vedresábrányi református templom teljes körű felújítása

vedresabrany

A vedresábrányi református templom kivitelezési munkái a műemléki helyreállítási terv első, statikai megerősítésre vonatkozó fázisa szerint 2012-ben a Teleki László Alapítvány bonyolításában történt meg. Ennek keretében megtörtént a padlózat eltávolítása, a statikailag károsodott fedélszék és héjazat elbontása, a hajó és a szentély falkoronájának kiegészítése egy 85cm magas tégla ráfalazással, a teljes kerület mentén új kettős keményfa koszorú gerendasor elhelyezése, illetve az új fedélszék és héjazat felépítése. Ereszt alakítottak ki a teljes fedélszék mentén, elkészítették az oromfalak bádogozását, elvégezték a faanyagok rovar- és gombakárosodás elleni védőkezelését. A második fázisban elkészült a templomhajó és a szentély külső homlokzatainak helyreállítása, a déli kapuzat külső falazatának kiegészítése, vakolása és meszelése, a középkori elemek és fal textúra bemutatásával. A templom teljes körű felújítása a külső homlokzat, illetve a templombelső vakolásával, meszelésével, a kazettás mennyezet felszerelésével és az új padló elkészítésével fejeződött be. A kivitelezést a Teleki László Alapítvány bonyolításában a Restitutor Pro nagyváradi tervező műhely műemléki helyreállítási terve alapján a SC Transilvania Edil Construct KFT kivitelező cég végezte.

Befejeződött az alvinci református templom felújítása

alvinc

A Maros bal partján fekvő Alvinc régi református temploma a XIII. századból való hatalmas építmény volt (méretei alapján fogalmat alkothatunk a település, és úgy általában a környék egykori, mára csaknem eltűnt magyarságának lélekszámáról, jelentőségéről). És az ma is, noha az eredetileg háromhajós rendszerben épült egyháznak mára csak a főhajója maradt meg, mellékhajóit korábban lebontották, ezek befalazott ívei jól kivehetőek a megmaradt középhajó oldalain. A támpilléres szentély a nyolcszög három oldalával záródik, régi gótikus boltozatát már leszedték. A templomtorony az 1700-as évekből való, újabb építésű. Az egyház monumentális épületét ovális alakban keríti a válogatott kövekből rakott várfal igencsak omladozó maradványa, melyen belül a cinteremben néhány régi, a talajba erősen besüppedt feliratos koporsóforma sírkő látható. A szentély külsején falfestmények nyomai küzdenek az elmúlással.

A templom műemlékvédő szempontok szerinti helyreállítása és régi liturgikus funkciójának visszaállítása céljából a Teleki László Alapítvány támogatásával a templombelső helyreállító munkái befejeződtek. A helyreállító munkák során elkészült a padok pódiuma, a szószék, a portikusz boltív, a járószint kikövezése, a famennyezet kiegészítése, restaurálása, illetve a nyílászárók méretarányos és korábbi ablakmodellekhez igazodó helyreállítása.

 

Kiegészítő információk