Befejeződött a radnóti Kornis–Rákóczi–Bethlen kastély két bástyája leégett tetőszerkezetének helyreállítása

mezogecse 3

Befejeződött a radnóti Kornis–Rákóczi–Bethlen kastély két bástyája leégett tetőszerkezetének helyreállítása

Tovább folytatódik a vedresábrányi református templom felújítása

mezogecse 3

A vedresábrányi református templom kivitelezési munkái a műemléki helyreállítási terv első, statikai megerősítésre vonatkozó fázisa szerint a következőket foglalták magukba: – a jelenlegi padlózat eltávolítása, állványzati munkák a fedélszék elbontásához – jelenlegi, statikailag nem megfelelő, károsodott elemeket is tartalmazó fedélszék, illetve héjazatának elbontása – a hajó és a szentély falkoronájának kiegészítése egy 85cm magas tégla ráfalazással a teljes kerület mentén a falkutatások során előkerült román kori nyílások záradékainak kiegészítésével, főpárkány kialakításával – kettős, keményfa koszorúgerendasor elhelyezése az új falkoronán fém lehorgonyzással az elkészült falazatrészbe, a szükséges tárcsamerevség biztosításával – a hajó újkori nyugati oromzatának részleges visszabontása és új oromfal elkészítése – a fedélszék torony felőli bejáratának átalakítása, új teherkiváltó beiktatásával – új fedélszék elkészítése, a faanyag tűzvédelmi lekezelése. A felújítás a kazettás mennyezet, hajó és szentély külső és belső vakolásával, festéssel, padló kialakításával folytatódik.

Tovább folytatódik a mezőgecsei Kajdy kúria felújítása

mezogecse 3

A teljes körű felújítás a tetőzet műemléki felújításával és a drénrendszer kialakításával kezdődött. A felújítás a homlokzat kutatásával és helyreállításával folytatódik.

 

Támogatás kérése

ado1

Tisztelt Támogató! Kérjük adója 1%-ával támogassa értékmentő és értékteremtő munkánkat!

A Teleki László Alapítvány adószáma: 18262029-2-43

A gyulafehérvári székesegyház főszentélye c. tanulmánykötet könyvbemutatója

gyulafehervar szentely_1

Meghívó

Összefoglaló

2013. január 16-án az Országos Széchényi Könyvtárban került sor a Teleki László Alapítvány kiadásában megjelent A gyulafehérvári székesegyház főszentélye c. tanulmánykötet könyvbemutatójára. A könyvet méltatta Entz Géza, a könyvet bemutatta Prof. Marosi Ernő akadémikus.

Ha közvetlenül a kiadótól rendeli meg, a könyv árából 40% árengedményt biztosítunk.

Kiegészítő információk