Elkészült a küküllővári refomátus templom északi hajófalán lévő falképek restaurálása

kukullovar 1_1

A falu központjában álló Árpádkori templom, a mai református templom. A templom a 11.-12. századokban épült, valószínűleg 3 hajós főesperesi templom volt. Ma is álló tornya német források szerint 11. századi. A templomot több ízben átépítették, román, később gótikus stílusban. A torony oldalán 13. századi tatár fejet ábrázoló freskó, a templomban középkori freskók láthatók.

A Teleki László Alapítvány támogatásával Lángi József restaurátor elvégezte a templom északi hajófal falképeinek részleges feltárását, konzerválását, esztétikai integrálását.

Elkészült a szászsebesi ferencrendi templom felújítása

mezogecse t_10_1

Elkészült a szászsebesi ferencrendi templom felújítása, részben a Teleki László Alapítvány segítségével.

A templom eredetileg a 13. században épült, a kolostort 1322-ben domonkosok, 1523-ban ferencesek, 1529-ben ismét domonkosok lakták. A ferencesek 1731-ben költöztek vissza Szászsebesre, templomukat 1740 és 1769 között romjaiból újjáépítették. 1849-ben itt vette át Bem Kossuth kitüntetését. Szerzeteseit 1951-ben elhurcolták.

A kolostort a 2000-es években újították föl. A templom homlokzatának felújítása során kiderült, hogy a barokk ablakok felett befalazva ‑ töredékesen ‑ de megtalálhatóak voltak a gótikus ablak kőkeretei. A mérművek kibontásához és helyreállításához a Teleki László Alapítvány nyújtott támogatást. A szentély támpilléreinek teljes tisztítását, restaurálását, konzerválását, beleértve a vízvetők és kváderek szükséges kőcseréit is, ablakok barokk boltív alatti kőelemeinek teljes restaurálását Kiss Zoltán kőrestaurátor és csapata végezte. A templom felújítását, restaurálását Márton Judit tervező, műszaki ellenőr felügyelte.

A mellékelt fotókon a helyreállított homlokzat és a mérműves ablakok láthatók.

Elkészült a mezőgecsei Kajdy kúria tetőszerkezetének felújítása

mezogecse t_10_1

Az 1800-as évek elején paplaknak épült késő-barokk stílusú kúria, jelenleg a község polgármesteri hivatala. Érdekessége, hogy – bár az évszázadok alatt valószínűleg többször is átalakították – eredeti stílusjegyeit nagyrészt megőrizte, mind a mai napig rendkívül egységes képet mutat. Az épület pincéje, földszinti helyiségeinek boltozatai, az épület párkányzata és a barokk fedélszék többé kevésbé az eredeti állapotot mutatja. Néhol még az eredeti festésrétegek is felfedezhetőek. Kárpátalján ritka az ilyen stílusjegyekkel rendelkező épület, megmentése ezért mindenképpen fontos feladat.

A teljes körű felújítás a tetőzet műemléki felújításával kezdődött. A barokk fedélszék helyreállítása nagy feladat elé állította a tervezőt (Káldi Gyula) és a kivitelezőt (Molnár Ferenc). A mellékelt fotókon a sikeres munka eredménye látható. A felújítás drénrendszer kialakításával, a homlokzat kutatásával és helyreállításával folytatódik.

Együttműködési megállapodás

clip image001

Együttműködési megállapodást írt alá a „Határon túli magyar kulturális örökség megóvása támogatási programjáról" az Emberi Erőforrások Minisztérium, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium képviselője, illetve a Balassi Intézet, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a Teleki László Alapítvány vezetője.

Az aláírók: 

Hatos Pál főigazgató (Balassi Bálint Intézet), Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár (KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság), L. Simon László kulturális államtitkár (Emmi) Kultúráért Felelős Államtitkárság), Hölvényi György államtitkár (Emmi Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság), Cselovszki Zoltán elnök (Kulturális Örökségvédelmi Hivatal), Granasztói György elnök (Teleki László Alapítvány)

Híradások

Elkészült a borbereki református templom toronysisakjának szerkezetcseréje és zsindelyezése

P1080158 1

A református templom a 14. század első felében épülhetett. A 15–16. században átépítették, a 16. században védőfallal vették körül, melyhez kapubástya is tartozott. Szentélye szentélynégyszöggel csatlakozik a keresztboltozatos hajóhoz. Hajójának gótikus ablakai mindkét oldalon keskeny réssel nyílnak, mérmű nélküli trifóliumokkal. A kiemelkedő szépségű műemléktemplomot 2004-ben az Ágoston Sándor Alapítvány szervezésében megtisztították a 4-5m magas növényzettől, majd a templom szentélyét zsindellyel lefedték. 2005-ben és 2009-ben a templom környezetét és főhajóját ismét megtisztították a kinövő növényzettől. A Teleki László Alapítvány támogatásával Sarkadi Márton tervező mérnök felügyeletével megtörtént a templomtorony erősen rongálódott sisak faszerkezetének cseréje, újrazsindelyezése

Kiegészítő információk