Nemzetközi konferencia a Magyarság Házában

magyarsag haza2

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein munkacímmel szervezett konferenciát a Teleki László Alapítvány április 13-án, Budapesten.

A Teleki László Alapítvány felmérést készít a Kárpát-medencei iskolán kívüli magyar nyelvoktatás, ápolás kérdésköréről. A felmérés célja, hogy minél hitelesebb kép alakuljon ki a falusi és a nagyvárosi szórvány, valamint a vegyes lakosságú területen és a kis településeken élő magyarság helyzetéről, s azon belül is arról, hogy milyen módon szervezik meg az iskolán kívüli magyar nyelvoktatást és ápolást. A felmérési program részét képezte a budapesti konferencia. A jelenlevőket Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes-államtitkár üdvözölte. A Kárpát-medence különböző részeiből érkezett szakemberek számoltak be az általuk vezetett program tapasztalatairól. A tanácskozásra a Baranyai Júlia Népfőiskola is meghívást kapott. Az intézménynek lehetősége nyilt, hogy bemutassa a MESZ keretein belül működő magyar Játszóházak programot.

Tomasity Deák Korina a Népfőiskola munkatársa a konferencián történtekről lapunknak is beszámolt.

– A konferencián a játszóház programunkat részleteztem. A miénkhez hasonló foglalkoztatási forma máshol is jelen van a magyarság körében Kárpát-medence szerte. Ennek köszönhetően körvonalazódtak az együttműködési lehetőségek is. A kisebbségi sorsban élő magyar közösségeket mindenhol ugyanaz a probléma gyötri: egyre kevesebb szülő íratja gyermekét magyar tagozatba. Az egész történet a magyar tannyelvű oktatás népszerűsítéséről szól, főleg a szórványvidékeken. A kutatás sajnos nem terjed ki Horvátországra, a többi országban elvégzett felmérések eredményei azonban azt mutatják, hogy magyar nyelvű oktatásban résztvevő gyerekek kimagasló eredményeket jegyeznek a többiekhez viszonyítva. A magyarság számbeli csökkenését is alátámasztják a felmérés adatai – mondta Korina.

Magyar Egyesületek Szövetsége

A Kárpát-medencei szórványoktatás helyzete

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein címmel tartott konferenciát a Teleki Alapítvány 2012. április13-án Budapesten a Magyarság Házában. A tanácskozást Répás Zsuzsanna helyettes-államtitkár nyitotta meg, majd Diószegi László, a Teleki Alapítvány elnöke osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel a szórványoktatás jelentőségével kapcsolatban.

A konferencián jelen volt valamennyi határon túli régió: erdélyi, székelyföldi, vajdasági, horvátországi, szlovákiai, moldvai, szlovéniai szakemberek számoltak be tapasztalataikról, sikereikről és kudarcaikról, oktatási stratégiájukról.

Kárpátalját négyen képviselték. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke Ki a szórvány Kárpátalján? címmel tartott statisztikai adatokon és egy kutatás eredményein alapuló elemző előadást, Punykó Mária a KMPSZ szórványprogramjáról számolt be, Benedek Imre iskolaigazgató az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola történetét, elért eredményeit ismertette, Sari József pedig Visk település magyar tannyelvű oktatási intézményeinek helyzetét mutatta be.

Papp Z. Attila (Miskolci Egyetem, Szociológiai Intézet) egy szórvány nyelvoktatási kutatási tervet ismertetett a hallgatókkal.

A konferencia megbeszéléssel, az elképzelések, tantervek egyeztetésével zárult.

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medencében – AUDIÓ

Pénteken a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorban Gecse Géze összeállítása a Teleki László Alapítvány nemzetközi konferenciájáról szólt, amelyet Budapesten szerveztek a Magyarság Házában.

Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein. Erről, a nemzetünk jövője szempontjából kiemelten fontos kérdésről rendezett a Teleki László Alapítvány nemzetközi konferenciát Budapesten, a Magyarság Házában.

Hallgassa meg Gecse Géza összeállítását, amely a Kossuth Rádió Határok nélkül című rovatban hangzott el:

Répás: a szórvány megmaradásának kulcsa az anyanyelvi oktatás

A nemzetpolitikai helyettes államtitkár úgy fogalmazott: a szórványmagyarság megmaradása része az egész Kárpát-medencei magyarság megmaradásának.

Répás Zsuzsanna a témában pénteken a fővárosban rendezett konferencián azt nevezte az igazán nagy feladatnak, hogy a teljesen eltérő élethelyzetű, és hátterű szórványközösségeknek megtalálják azt az utat, amely magyar identitásuk megtartásához, erősödéséhez vezet.

A szórványmagyarság közösségei ugyanúgy elemi alkotói az összmagyarságnak, mint bármelyik magyar közösség. Életmódjuk, tradícióik alkotóelemei nemzeti kultúránknak, megmaradásuk része az egész Kárpát-medencei magyarság megmaradásának - emelte ki.

Répás Zsuzsanna felhívta a figyelmet: igaz, hogy a szórványterületeken kevés az iskola, a pedagógus, és a szórványcentrumokban is pozícióvesztés a jellemző. A kiindulópont mégis az, hogy ezekben a közösségekben van még annyi erő és lendület, amelyre alapozva "felfrissíthetők" ezek a szórványterületek - mondta, hangsúlyozva: ebben a folyamatban kulcstényező a magyar nyelvű oktatás, a magyarságtudatot átörökítő iskola intézménye.

Felidézte, hogy a tavaly novemberi Magyar Állandó Értekezleten a tagszervezetek teljes egyetértésben fogadták el azt a dokumentumot, amely a külhoni magyarságot érintő területekre komplex cselekvési terveket vázol fel. A nemzetpolitikai stratégia kiemelten taglalja a szórványközösségek helyzetét, és megoldási irányokat mutat.

A szórvány megerősítése ugyanakkor nem jelenti azt - folytatta -, hogy kizárólag a szórványközösségeknél van feladat: a tömbben, a Magyarországon élő magyarok körében is van teendő, hiszen nem mindenki van tisztában azzal, mit jelent a szórvány fogalma, nem ismerik a szórványmagyar közösségek életét.

Elmondta: az ismeretek bővítésének szükségessége mind a tömbmagyarság, mind a magyarországi magyarság esetében fennáll, ezért oda kell figyelni a civil szervezetek és egyházak munkájára. Fontos, hogy felhívják az egész magyarság figyelmét, mi szórvány és milyen értéket képvisel a magyar kultúrkincs egészében, a magyar nemzet megmaradásáért vívott harcban - emelte ki.

Utalva arra, hogy a konferenciát a Magyar Nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein címmel rendezték meg, úgy fogalmazott: minden ember számára a saját anyanyelve jelenti a kulcsot, múltja gyökerei és ezáltal saját maga megismeréséhez. Erre mindenkinek azon a helyen van esélye, ahol született, felnevelkedett, amelyet otthonának tekint a világon - mondta Répás Zsuzsanna.

Diószegi László, a tanácskozást szervező Teleki László Alapítvány vezetője arról beszélt, hogy nagyon nagy különbségek vannak az egyes szórványterületek között.

Példaként említette, hogy Moldvában, Csángóföldön iskolán kívüli oktatás van, míg Szlovéniában már megvalósult a kétnyelvű oktatás. Ami ma tömb, az ugyanakkor holnap szórvány lehet - figyelmeztetett, és kiemelten fontosnak tartotta a szórványterületeken jellemző problémák felmérését.

Diószegi László a szórványosodás kiváltó okai között a természetes asszimiláció mellett egyfajta magyarellenes politikát is említett, példaként hozva a megyehatárok átrendezését egyes helyeken.

Balázs-Bécsi Attila a szamosújvári Téka Alapítvány képviseletében az erdélyi mezőségi területeken megvalósuló oktatási programot mutatta be. Alapítványuk mellett ismertetve a válaszúti Kallós Alapítvány tevékenységét elmondta: az elmúlt 12 évben két korszerű kollégiumot építettek, és több mint 300 gyermeket "emeltek ki" a szórványlétből. Számukra komplex felzárkóztató programot biztosítanak, és a térség kultúrája, hagyományai szellemében nevelik a gyermekeket.

Különös gondot fordítanak a szociális hátrányok kiegyenlítésére - tette hozzá, kiemelve: ha ezek a programok nem lennének, Kolozs megye 28-30 településén élő magyar gyermekek kimaradhatnának a magyar nyelvű oktatásból. Megjegyezte: a náluk tanuló gyermekek 22 százaléka vegyes családból származik.

Terveikről szólva beszámolt a Kemény Zsigmond oktatási központ építéséről, amelynek alapkövét 2010-ben helyezték el. Célcsoportként mintegy 650 szamosújvári, mezőségi gyermeket említett, hangsúlyozva: a központ létrehozása egyetlen magyar osztály vagy iskola megszűnését sem eredményezi majd.

Eredeti cikkek: Bumm.sk MTI

Kiegészítő információk