Dr. Diószegi László ismét a Rákóczi-főiskolán

KÁRPÁTALJA.MA
2012. március 29.

dioszegi 112012. március 27-én újra Dr. Diószegi László koreográfus volt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vendége. A magyar táncművészet és tánckultúra témakörében tartotta második előadását.

Az előadás tartalmát tekintve továbbhaladt a stílustörténeti korok táncdivatjainak bemutatásával. Míg az első előadáson a körtáncokról és a legényes táncok típusairól hallhattunk, addig a jelenlegi előadáson a páros táncokon volt a hangsúly. A reneszánsz mint korstílus és stílusirányzat, magával hozta a táncok változását is, kialakultak a csárdások. A csárdásnál jelentős regionális különbségek keletkeztek, de ugyanúgy eltérés volt a motívumok és a tempó között.

dioszegi13A zenekíséret is fokozatosan ritmizálódott. Az egész Kárpát-medencében a szimmetrikus zene volt az elfogadott, ellentétben a régi aszimmetriával. Bemutatásra kerültek a forgós és vonulós táncok, ill. a 18. század végén és a 19. század elején kialakult nemzeti táncokról is hallhattunk néhány részletet.

Az előadás hangsúlya azonban mégis a csárdáson volt, annak régi és új típusának bemutatásán. Ezek a táncok nem csak egy-egy generáció erejéig voltak érvényesek, hanem évszázadokon keresztül jelen voltak a paraszti világ kultúrájában, ellentétben a polgári táncokkal, melyek csak pár évtizedig éltek, míg fel nem váltotta azokat egy újabb divat. Ezeket divattáncoknak lehetne nevezi.

dioszegi 12A táncok bemutatását természetesen rövidfilmes illusztrációk is kísérték, melyek által még szemléletesebbé és érthetővé vált a tánc típusának megértése.

Az előadás második részében nemcsak hallgatója, de aktív résztvevői lehetett a hallgatóság a táncéletnek. Diószegi László a csárdás egyes lépéseit mutatva és tanítva folyatatta az előadást, melyben minden jelenlévő részt vett. Így ez az előadás is, hasonlóan az elsőhöz, tánccal ért véget, melyet minden hallgató élvezett.

dioszegi14

Az előadássorozat harmadik alkalmára áprilisban kerül sor, melyre szeretettel várunk minden hallgatót és érdeklődőt.

kárpátalja.ma

Magyar táncművészeti oktatás a főiskolán

BEREGI HÍRLAP
2012 február 10., péntek 08:20

foisk karpataljaDr. Diószegi László koreográfus a magyar táncművészet és tánckultúra témakörében tart foglalkozássorozatot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A Teleki László Alapítvány ügyvezető igazgatója a havonta tartandó szakkollégiumon a magyar tánckultúra rejtelmeit ismerteti a kárpátaljai fiatalokkal. Dr. Diószegi László a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy a táncházmozgalom elindításával egyidőben kezdett el néptánccal foglalkozni. Mivel Magyarországon akkoriban nem volt koreográfusképzés, így a szakmát táncművészektől sajátította el.

Bővebben: Magyar táncművészeti oktatás a főiskolán

Dr. Diószegi László koreográfus a beregszászi főiskolán

KÁRPÁTALJA.MA
2012. február 09. csütörtök, 11:27

dioszegi03a2012. február 8-án Dr. Diószegi László koreográfus volt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola vendége. A magyar táncművészet és tánckultúra témakörében tartott és még tart majd előadásokat, melyet a diákok szakkollégiumként vehetnek fel meglévő tantárgyaik mellé.

Az előadás elején Dr. Diószegi Lászlót Orosz Ildikó, a főiskola elnöke köszöntötte, kifejezve háláját, hogy ilyen magas színvonalú oktatás keretében tanulhatunk, tudhatunk meg többet a magyar néptáncról, annak eredetéről, történetéről és táji tagolódásáról.

Bővebben: Dr. Diószegi László koreográfus a beregszászi főiskolán

Kiegészítő információk