A Rómer Flóris Terv ismertetése Nagyváradon

149479 romer th Dr. Puskás Imre, a Miniszterelnökség kulturális örökségvédelemért felelős helyettes államtitkára 2015. október 17-én Nagyváradon ismertette a Rómer Flóris Tervet. A program, amelyet a Magyar Kormány 2016-ban indít el, évi 200 millió forinttal támogatja a határon túli magyar vonatkozású épített örökség megőrzését. A Rómer Flóris Terv lebonyolítását a Teleki László Alapítvány végzi.

Sajtó 

A siteri református templom ünnepélyes átadása

siter A Magyar Kormány támogatásával felújított siteri református templom ünnepélyes átadására 2015. október 17-én 16.00 órakor kerül sor. A hálaadást tartja Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke és Gavrucza Nagy Emese siteri lelkész, a templom átadásában részt vesz Dr. Puskás Imre helyettes államtitkár és Káldi Gyula, a Teleki László Alapítvány kuratóriumának tagja, a templomot bemutatja Emődi Tamás építész és Lángi József restaurátor.

Meghívó

 

Befejeződött a técsői református templom felújításának második üteme

tecso2015 Folytatódott a templombelső felújítása, melynek során eltávolították a gombafertőzött padlózatot és a padokat. A talajcserét követően gombamentesítő szerrel kezelt padló és a régi padok mintájára készült új padok kerültek a templomba. A hajó déli és keleti falának restaurátori kutatását követően festéssel fejeződött be a templomhajó helyreállítása. Befejeződött a tetőzet szerkezeti megerősítése, a csapadékvíz elvezetése érdekében szivárgókat alakítottak ki.

Tervező: Káldi Gyula

Restaurátor: Lángi József

Kivitelező: Stark István

 

Befejeződtek a marosszentimrei református templom tetőfelújítási munkálatai

marosszentimre2015 Befejeződtek a marosszentimrei református templom tetőfelújítási munkálatai.

 

Befejeződött a borbereki református templom tereprendezése és a támpillérek cserépfedésének kijavítása

borbereki reformatus templom Befejeződött a borbereki református templom tereprendezése és a támpillérek cserépfedésének kijavítása.

 

Kiegészítő információk