Hiba
  • [sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló images/rendezvenyek/petrozseny2015 mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.

Elkezdődött az oltszakadáti evangélikus templom tetőfelújítása

oltszkadat2015

A XIII. században épült, és később többször átalakított templom a település központjában, három út kereszteződésében kialakult kisebb, szabálytalan alakú tér déli oldalán helyezkedik el, alacsony kőfal által övezett telken. A kőfal keleti oldalán kétszárnyú gyalogkapu nyílik, a fa nyílószárnyakon vasszegekből kirakott 1790. évszám. A templom telkének északnyugati sarkában egykori iskolaépület áll, jelenleg használaton kívül. A telekhez dél felől csatlakozó szomszéd telken helyezkedik el a parókia. A templom jelen formájában egyhajós épület, hajójához nyugat felől azzal egyező szélességű, zömök torony csatlakozik, kelet felől a hajóval szintén azonos szélességű szentélynégyzet és apszis. A hajót és a szentélynégyzetet egységes, cserép héjazatú nyeregtető fedi, az apszist alacsonyabb, nyeregtetőből és félkúp idomú részből összetett, szintén cserép héjazatú, az alsó zónában széles ereszbádoggal kombinált héjazatú tető.
A most elkezdődött munkálatok célja a templomhajó és a szentély tetőszerkezetének javítása.

 

 

Tereprendezéssel és a támpillérek javításával folytatódnak a munkálatok a borbereki református templomon

borberek2015

A borbereki református templom a 20. század utolsó harmadában rommá vált. A Maros 1977-es áradását követően berendezése elpusztult, tetőzete összedőlt. A toronysisak megmaradt, bár rendkívül rossz állapotban. A szentély gótikus boltozatát bitumenes lemez ideiglenes fedéssel igyekeztek védeni, sikertelenül. Az épület 2004-ig folyamatosan pusztult. Ekkor az Ágoston Sándor Alapítvány önkéntesek bevonásával tetőt épített a szentély fölé, az utolsó pillanatban megakadályozva a boltozat beomlását. A következő években ideiglenesen lefedték a hajófalakat, újrafugázták a boltozat nagy részét, s 2012-ben a Teleki László Alapítvány segítségével újjáépült a toronysisak. A hajó tere fedetlen maradt, s az épület hosszú távon fenntartható funkciójának rendeződéséig nem is célszerű tetőt építeni. A rendszeresen felburjánzó növényzet azonban károsítja a falakat, degradált állapotot teremt, akadályozza az épület bemutatását, ezért felmerült az igény olyan ideiglenes megoldás kialakítására, amely nem teszi lehetetlenné a későbbiekben régészeti feltárás elvégzését, nem jár jelentős költséggel, s ugyanakkor rendezett környezetet biztosít.

A növényzet kiirtását és a terep elegyengetését követően 250 gramm/nm, gyökérálló geotextíliával fedjük le a hajó belterét. A geotextíliára kb. 10 cm mosott folyami kavicsot terítünk.

A tereprendezéssel együtt megtörténik a romosodó támpillérek javítása és cseréppel történő lefedése is.

 

 

Elkezdődött a tiszabökényi (Kárpátalja) görög katolikus templom felújítása

tiszabokeny

1751-ben már biztosan állt egy nádfedeles templom a telken. Ennek helyén, 1770-75 között épült a ma is álló, keletelt, sokszögzáródású fatemplom, mely csak néhány éve került vissza az egykori építő, de a szovjet időkben betiltott görög katolikus közösség tulajdonába. 1990 után jó másfél évtizedig az ortodox és a görög katolikus hívek közösen használták az ingatlant. Mára az ortodoxok a falu egy másik pontján új templomot építettek maguknak. A nem túl nagyméretű, ám igen értékes templom napjainkra elég siralmas állapotba jutott, melyekért döntően a 20. századi szakszerűtlen beavatkozások okolhatók. Ezek közül is az időben legutolsó 1982-es „megújítás” okozta a legtöbb kárt, amikor az épületet vastagon bevakolták. A felújítási munkálatok első lépéseként a cementtartalmú „nemes-vakolat” leverése történik meg. A faanyag állapotának felmérése restaurálási és építészeti tervek elkészítése után a tervek szerint 2016-ban fejeződhet be az értékes épület helyreállítása.

 

 

Folytatódik a fancsikai (Kárpátalja) görög katolikus templom ikonosztázionjainak restaurálása

fancsika

A Teleki László Alapítvány lebonyolításában a fancsikai ikonosztázion újabb képe került restaurálásra.

 

 

Folytatódik a halmágyi (Erdély) evangélikus templom felújítása

halmagy

A halmágyi evangélikus templom tetőzetének felújítása több ütemben valósult meg. A főhajó és a szentély tetőzete 2006-ban, az északi mellékhajóé 2013-ban újult meg. A déli mellékhajó nyugati szakaszának tekinthető, egykor toronyaljnak épült szakasz feletti tetőzet felújítása 2014 őszén készült el. A befejező szakasz a déli mellékhajó tizenöt szaruállásból álló tetőzetének, valamint a szentélyt dél felől kísérő melléktér tetőzetének felújítása készült el ebben a szakaszban.

 

 

Kiegészítő információk