Elkészült a borbereki református templom toronysisakjának szerkezetcseréje és zsindelyezése

P1080158 1

A református templom a 14. század első felében épülhetett. A 15–16. században átépítették, a 16. században védőfallal vették körül, melyhez kapubástya is tartozott. Szentélye szentélynégyszöggel csatlakozik a keresztboltozatos hajóhoz. Hajójának gótikus ablakai mindkét oldalon keskeny réssel nyílnak, mérmű nélküli trifóliumokkal. A kiemelkedő szépségű műemléktemplomot 2004-ben az Ágoston Sándor Alapítvány szervezésében megtisztították a 4-5m magas növényzettől, majd a templom szentélyét zsindellyel lefedték. 2005-ben és 2009-ben a templom környezetét és főhajóját ismét megtisztították a kinövő növényzettől. A Teleki László Alapítvány támogatásával Sarkadi Márton tervező mérnök felügyeletével megtörtént a templomtorony erősen rongálódott sisak faszerkezetének cseréje, újrazsindelyezése

Hatoldalú megállapodás a Kárpát-medence magyar vonatkozású épített örökségéről

huszt 070521_500x500

2012. szeptember 4-én 15.30 órakor ünnepélyes keretek között a Parlamentben írják alá a Kárpát-medence magyar vonatkozású épített öröksége kutatását, dokumentálását és felújítását célzó hatoldalú megállapodást. A szerződés aláírásával újraindul az első Orbán-kormány egyik legsikeresebb programja, amelynek keretében a Teleki László Alapítvány bonyolításában több mint 300 műemléken végeztek felújítási munkálatokat.

A megállapodást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság részéről Hölvényi György államtitkár, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Államtitkárság részéről L. Simon László államtitkár, a Balassi Intézetrészéről Hatos Pál főigazgató, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részéről Cselovszki Zoltán elnök, a Teleki László Alapítvány részéről Granasztói György elnök úr látja el kézjegyével. A programot ismét a Teleki László Alapítvány bonyolítja.

Folytatódik a vedresábrányi református templom felújítása

040 1

A vedresábrányi református templom kivitelezési munkái a műemléki helyreállítási terv első, statikai megerősítésre vonatkozó fázisa szerint a következőket foglalták magukba: – a jelenlegi padlózat eltávolítása, állványzati munkák a fedélszék elbontásához – jelenlegi, statikailag nem megfelelő, károsodott elemeket is tartalmazó fedélszék, illetve héjazatának elbontása – a hajó és a szentély falkoronájának kiegészítése egy 85cm magas tégla ráfalazással a teljes kerület mentén a falkutatások során előkerült román kori nyílások záradékainak kiegészítésével, főpárkány kialakításával – kettős, keményfa koszorúgerendasor elhelyezése az új falkoronán fém lehorgonyzással az elkészült falazatrészbe, a szükséges tárcsamerevség biztosításával – a hajó újkori nyugati oromzatának részleges visszabontása és új oromfal elkészítése – a fedélszék torony felőli bejáratának átalakítása, új teherkiváltó beiktatásával – új fedélszék elkészítése, a faanyag tűzvédelmi lekezelése.

A statikai megerősítés, új fedélszék építési munkálatait Emődi Tamás műszaki előadótanácsos felügyelte. A felújítás a kazettás mennyezet, hajó és szentély külső és belső vakolásával, festéssel, padló kialakításával folytatódik.

Határon túli épített örökség megóvását szolgáló alap létrehozását tervezi a Kormány

boroskrakko2 1

Répás Zsuzsanna, a KIM nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek azt mondta, hogy már elkezdődtek az egyeztetések a minisztériumokkal. A leendő alap által finanszírozott műemlékvédelmi szakmai munkát a kormány a Teleki László Alapítványra bízná.

www.hirado.hu

www.dunatv.hu (11:40-12:02)

www.szatmar.ro

www.magyarhirlap.hu

erdely.ma

index.hu

karpatinfo.net

www.168ora.hu

www.hirstart.hu

Répás Zsuzsanna látogatása Erdélyben

040 1

Répás Zsuzsanna a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért felelős Államtitkárság helyettes államtitkára 2012. június 24-25-én Erdélybe látogat, ahol megtekint néhány, a Teleki László Alapítvány által a Bethlen Gábor Alap támogatásával felújított műemléket. 2012. június 24-én 15.00 órától Küküllőváron a református templomban hálaadó Istentisztelet keretében kerül sor a megújított középkori falkép ünnepélyes újraavatására. Ezt követően Államtitkár Asszony megtekinti a Teleki László Alapítvány által korábban felújított marosszentimrei, boroskrakkói és a magyarigeni református templomokat. A program 2012. június 25-én délelőtt a szászsebesi ferencrendi templom feltárt és helyreállított gótikus ablakainak bemutatásával folytatódik, majd a Gyulafehérvári Római Katolikus Székesegyház és Érseki palota félújítási munkálatainak megtekintésével zárul.

Kiegészítő információk