Folytatódik a vedresábrányi református templom felújítása

040 1

A vedresábrányi református templom kivitelezési munkái a műemléki helyreállítási terv első, statikai megerősítésre vonatkozó fázisa szerint a következőket foglalták magukba: – a jelenlegi padlózat eltávolítása, állványzati munkák a fedélszék elbontásához – jelenlegi, statikailag nem megfelelő, károsodott elemeket is tartalmazó fedélszék, illetve héjazatának elbontása – a hajó és a szentély falkoronájának kiegészítése egy 85cm magas tégla ráfalazással a teljes kerület mentén a falkutatások során előkerült román kori nyílások záradékainak kiegészítésével, főpárkány kialakításával – kettős, keményfa koszorúgerendasor elhelyezése az új falkoronán fém lehorgonyzással az elkészült falazatrészbe, a szükséges tárcsamerevség biztosításával – a hajó újkori nyugati oromzatának részleges visszabontása és új oromfal elkészítése – a fedélszék torony felőli bejáratának átalakítása, új teherkiváltó beiktatásával – új fedélszék elkészítése, a faanyag tűzvédelmi lekezelése.

A statikai megerősítés, új fedélszék építési munkálatait Emődi Tamás műszaki előadótanácsos felügyelte. A felújítás a kazettás mennyezet, hajó és szentély külső és belső vakolásával, festéssel, padló kialakításával folytatódik.

Határon túli épített örökség megóvását szolgáló alap létrehozását tervezi a Kormány

boroskrakko2 1

Répás Zsuzsanna, a KIM nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára az MTI-nek azt mondta, hogy már elkezdődtek az egyeztetések a minisztériumokkal. A leendő alap által finanszírozott műemlékvédelmi szakmai munkát a kormány a Teleki László Alapítványra bízná.

www.hirado.hu

www.dunatv.hu (11:40-12:02)

www.szatmar.ro

www.magyarhirlap.hu

erdely.ma

index.hu

karpatinfo.net

www.168ora.hu

www.hirstart.hu

Répás Zsuzsanna látogatása Erdélyben

040 1

Répás Zsuzsanna a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért felelős Államtitkárság helyettes államtitkára 2012. június 24-25-én Erdélybe látogat, ahol megtekint néhány, a Teleki László Alapítvány által a Bethlen Gábor Alap támogatásával felújított műemléket. 2012. június 24-én 15.00 órától Küküllőváron a református templomban hálaadó Istentisztelet keretében kerül sor a megújított középkori falkép ünnepélyes újraavatására. Ezt követően Államtitkár Asszony megtekinti a Teleki László Alapítvány által korábban felújított marosszentimrei, boroskrakkói és a magyarigeni református templomokat. A program 2012. június 25-én délelőtt a szászsebesi ferencrendi templom feltárt és helyreállított gótikus ablakainak bemutatásával folytatódik, majd a Gyulafehérvári Római Katolikus Székesegyház és Érseki palota félújítási munkálatainak megtekintésével zárul.

Folytatódik a mezőgecsei Kajdi kúria felújítása

040 1

Az 1800-as évek elején paplaknak épült késő-barokk stílusú kúria, jelenleg a község polgármesteri hivatala. Érdekessége, hogy – bár az évszázadok alatt valószínűleg többször is átalakították – eredeti stílusjegyeit nagyrészt megőrizte, mind a mai napig rendkívül egységes képet mutat. Az épület pincéje, földszinti helyiségeinek boltozatai, az épület párkányzata és a barokk fedélszék többé kevésbé az eredeti állapotot mutatja. Néhol még az eredeti festésrétegek is felfedezhetőek. Kárpátalján ritka az ilyen stílusjegyekkel rendelkező épület, megmentése ezért mindenképpen fontos feladat. Az épület fedélszéke az utóbbi években megroppant. Ennek következtében sajnos a földszinti helyiségek elkezdtek beázni, vizesedni. Jelenleg a kúria szerkezeti állékonysága még megfelelő, azonban a tetőszerkezet felújítása, részleges cseréje nélkül hamarosan komoly problémák léphetnek fel, amik az egész épület létét veszélyeztethetik. A fedélszék megújulásával elkerülhető a további vizesedés és elkezdődhet az épület egészének felújítása is. A Teleki László Alapítvány bonyolításában májusban elkezdődött a kúria felújítása.

Kiegészítő információk