Befejeződött a Marosvásárhely melletti Harcó református templomának külső felújításának első üteme

harco th

Harcó Marosvásárhelytől északnyugatra a Maros folyó jobb oldalán, a Székely Mezőségnek nevezett kistájegységben fekszik.

A település középkori református temploma egy északi fekvésű domboldalon található. A téglából épült kisméretű épület téglalap alakú hajóból és félköríves szentélyből áll. A XIX. század végén a hajó déli oldalához kisméretű harangtornyot építettek. A szentély és a diadalív középkori falképtöredékei egy 2015-ben végzett falkutatás során kerültek felszínre.

A templom gondozott állapotban van, azonban jelentős homlokzati károk keletkeztek rajta a domboldalban folyó felszíni és rétegvizek következtében, valamint a lábazati cementes vakolat miatt.

A Teleki László Alapítvány 2016-ban megterveztette a csapadékvíz elvezetési rendszert, elvégezte a középkori vakolattöredékek konzerválását, restaurálását. A marosvásárhelyi Megyei Múzeummal együttműködésben megvalósult a szükséges régészeti előkészítés. 2017-ben elsőként a templomfalak vizesedését megakadályozó beavatkozásokra került sor. Megtörtént a csapadékvíz-elvezető rendszer megépítése, a cementes lábazati vakolat eltávolítása és feltörték a templombelső aljzatbetonját is. Mihály Ferenc szovátai restaurátor megvizsgálta a templom faszerkezetét és faberendezését is. A festett karzatmellvéd és a padok egy része a XVIII. század második felében készült, ezek restaurálása a jövő feladata.

Ideje az építésnek - kiállítás megnyitó

Mhivo 2018 08 07 1 th

A Teleki László Alapítvány és a Magyarság Háza tisztelettel meghívja az

„IDEJE AZ ÉPÍTÉSNEK” MEGÚJULÓ MŰEMLÉKEK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN

című kiállítás megnyitójára 018. augusztus 7. 17 óra – a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárságának épülete (1014 Budapest, Táncsics u. 1.)

A kiállítást megnyitja dr. FÖLDVÁRY GÁBOR miniszteri biztos Tárlatvezetést tart KÁLDI GYULA építész, a Teleki László Alapítvány Kuratórium tagja

Meghívó

Videó

Befejeződött a kutyfalvi református templom viharban ledőlt toronysisakjának újjáépítése

kutyfalva th

A Maros megyei Kutyfalva (Cuci) község református temploma egyhajós, poligonális szentélyzáródású épület, nyugati homlokzatához kapcsolódó toronnyal. A hajót és a szentélyt egységes, cserép héjazatú nyeregtető fedi. A torony háromszintes, a falakra négy irányba félkörös záródású, zsalugáteres ablaknyílásokat építette.

A gúla alakú, bádogfedésű toronysisakot 2016. június 19-én egy tornádó szerű nagy vihar ledöntötte. Különleges szerencse, hogy a sisak nem a templomhajóra dőlt, így az épületben nem keletkeztek számottevő károk.

A Rómer Flóris Terv 2016. évi vis maior-kerete segítségével megtörtént a kárelhárítás, a veszélyessé vált maradványok és megsérült szerkezetek visszabontása, valamint ideiglenes védőtető épült. Elkészült a torony felmérése és az egykori toronysisak maradványainak dokumentálása.

A Rómer Flóris Terv támogatásának és más forrásoknak köszönhetően 2018-ban megtörtént a toronysisak újjáépítése. A Guttmann Szabolcs építész által tervezett új toronysisak a régi alapján tervezett, hagyományos formát követő építmény. A munkálatokat Böndi László vállalkozó végezte el.

Befejeződött a gerényi görögkatolikus templom külső helyreállítása

gereny thA kárpátaljai Gerény középkori temploma, melynek első periódusú építménye egy, a belső oldalán hatkaréjos rotunda volt, s a XV. században egy gótikus hajóval toldották meg nyugat felé, kiemelkedő műemlék. A templom tömege lényegében nem változott az évszázadok során, ám a XIII. századi terepszint mintegy 40 cm-rel feltöltődött, s homlokzatait, némileg átalakítva azt, erősen cementes „nemesvakolattal” vakolták be. Ez a vakolat erősen rontotta a történeti szempontból hiteles megjelenést, valamint a templom műszaki állagát is veszélyeztette. A hiteles és műszakilag is helyes állapot helyreállítása érdekében a rotunda körüli terepszintet 2016-ban és 2017-ben lesüllyesztették az eredeti szintre, majd megtörtént a szakszerű tereprendezés is, továbbá az épület homlokzatairól leverték a vastag, cementes vakolatréteget is. A vakolat leverésével két „elburkolt” részlet, a rotunda egyik karéjának résablaka, valamint a gótikus hajófalon egy kapuzat is napvilágra került.

A homlokzat helyreállítása a Bethlen Gábor Alap támogatásával 2018-ban történt meg. Ezt a munkát különös körültekintéssel végezték el úgy, hogy a munka végeredménye minél jobban megközelítse az eredeti, középkori állapotot. Ennek érdekében a munka festőrestaurátor irányítása mellett folyt. Mivel az eredeti mészhabarcs vékonyvakolat jónéhány helyen foltokban megmaradt a homlokzaton, így a helyreállítás is e struktúrához, megjelenéshez igazodott. E felületkövető, kanálháttal felhordott vakolás készült mind a rotunda, mind pedig a gótikus hajó homlokzati felületein. A két periódus finom megkülönböztetését a kétféle falszerkezet (rotunda vegyes falazata, hajó téglafalazata) képi megjelenésének más-más karaktere biztosította. A vakolás előtt, a jobb tapadás érdekében természetesen megtörtént a fugák kitisztítása és a felületek ún. „kellősítése” is. A homlokzati felületek enyhén törtfehér oltott mésszel történő kifestése a vizes technológia szabályai szerint történt, azaz; a vakolat felhordása után azonnal rákerült az első meszelés, majd annak teljes száradása előtt az újabb festésréteg. Ez a technológia megkövetelte a szakaszos munkavégzést. Az első meszelés egy vakolatszakaszra, míg a második meszelés két szakaszra történt meg. A harmadik réteg felhordása már a teljesen elkészült felületre történt egy ütemben. A gótikus hajó eredeti lábazata az idők során elpusztult, vagy soha nem is volt, ezért az új homlokzati vakolat megóvása érdekében azt, az alsó, mintegy 10 cm széles falfelületen nem is készítettük el. Ezen az alsó sávon a falszövet kifugázása történt meg. Ezzel a megoldással a járdáról felcsapódó csapadékvíz a vakolatot jóval kevésbé károsíthatja, s a lefagyás veszélyét is jelentős mértékben csökkenti.

A homlokzat helyreállításához tartozott a gótikus kőkeretek átdolgozása (megtisztítása és szilárdítása) végül újrameszelése is, a homlokzatokkal azonos fehér színben. A románkori rotunda bélletes kapuzata téglafelületeinek helyreállítását, vakolatjavítását festőrestaurátor végezte. Ugyancsak restaurátori munkával történt meg a kibontott résablak rézsűjének helyreállítása is. A homlokzat helyreállításához tartozott az épületen lévő csapadékvíz csatorna revíziója és némi korrekciója is. A templom külső helyreállításának befejező szakasza a zsindelytető javítása és kezelése volt, amelyet a Rómer Flóris terv támogatásával Stark István viski vállalkozó csapata valósított meg.

Fotodokumentáció

Határon túli magyar műemlékek restaurálásáról nyílt kiállítás Budapesten

01 Helyszíntablók th

A Rómer Flóris Terv részeként megújuló határon túli magyar műemlékek restaurálását bemutató kiállítás nyílt hétfőn a Magyarság Házában, Budapesten. Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) közigazgatási államtitkára elmondta: az elmúlt három évben számos kiemelkedően értékes, de veszélyeztetett állapotban lévő középkori kisfalusi templomon végeztek örökségvédelmi munkálatokat Erdélyben, Kárpátalján, a Muraközben, a Felvidéken és a Vajdaságban. 2018-ban negyven műemléki épület állagmegóvására és restaurálására 160 millió forintot fordítanak. A programba bevont harminc új helyszín között elsősorban szlovéniai és szlovákiai épületek vannak - fűzte hozzá az államtitkár. Kitért arra is: a Rómer Flóris Terv 2016-ban több mint 150 millió, 2017-ben 45 millió forintból gazdálkodott, emellett kilenc millió forintot fordítottak a tavaly ősszel Erdélyben viharkárokat szenvedett műemlékek helyreállítására. A Teleki László Alapítvány által szervezett "Ideje az építésnek" - Megújuló műemlékek a Kárpát-medencében című kiállítás anyagában a műemlékeket bemutató művészi igényű fotók, hang- és filmfelvételek, ismeretterjesztő leírások és műtárgymásolatok is találhatók - hangsúlyozta Latorcai Csaba. A tárlat anyagából Diószegi László, az alapítvány igazgatója az igazfalvi református templom tavaly viharban ledőlt templomtornyát díszítő csillagot emelte ki, de látható a sepsikilyéni unitárius templom 14. századi freskójának vagy az énlakai unitárius templom virágmintás mennyezeti kazettáinak másolata is. Deák Ildikó, a kiállítás kurátora elmondta: a tárlat újszerű szemléletet követ, amelynek megfelelően nem csupán a restaurálás alatt álló vagy már teljes körű felújításon átesett műemlékeket és helyszíneket mutatja be, hanem magát a műemlékvédelmi folyamatot, munkát és eszközöket is. A kiállításhoz kapcsolódik egy foglalkoztató tér is, ahol a régészek, restaurátorok munkájával játékos formában ismerkedhetnek a gyerekek. A kiállítás megnyitóján felbontották a viharkárt szenvedett kutyfalvi református templom tornyában talált palackba zárt üzenetet is, amely az épület 1967-es felújításáról emlékezett meg. (MTI)

https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/muveszet-design/cikk/2018/06/05/ideje-az-epitesnek

A restaurálás folyamatai láthatók a Magyarság Házában

Határon túli magyar műemlékek restaurálásáról nyílt kiállítás Budapesten

Határon túli magyar műemlékek restaurálásáról nyílt kiállítás Budapesten

Határon túli magyar műemlékek restaurálásáról nyílt kiállítás Budapesten

Kiegészítő információk